İHTİYAR; OSB’nin Onay müjdesini verdi
06 Ağustos 2018 Salı günü Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nda UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzunköprü OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan İHTİYAR
07 Ağustos 2018 Salı 13:40

 

 

06 Ağustos 2018 Salı günü Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nda UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzunköprü OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan İHTİYAR OSB ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Basın mensuplarının yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih AKBULUT, UTSO Meclisi ve Meslek Komitesi Üyeleri, idari birim temsilcileri ile genç ve kadın girişimciler katıldı. Konuşmasına Edirne Valisi Günay ÖZDEMİR’in iyi dilek temennlerini sunduğu toplantıda İHTİYAR, Müteşebbis heyette olan il genel meclis üyelerinin Edirne’de başka bir toplantıda olmaları sebebiyle toplantıya katılamadıklarını belirtti.

 

Yedi aylık süreçte hangi süreçlerden geçildiğini, hangi kurumlarla ne tür yazışmalar yapıldığını, bölgede gerçekleştirilecek toplulaştırma çalışmalarında hazineye ait alanların ileriki dönemlerde ihtiyaç duyulması durumunda OSB’nin kolaylıkla büyüyebilmesi için mevcut alana bitişik şekilde toplulaştırılmasının talep edildiğini; bunun yanında doğalgaz çalışmalarının ilçemize gelirken OSB’yi de kapsaması için gerekli yazışmaların yapıldığını ve bu kapsamda OSB’nin bugününü değil, yarınlarını planlama adına çalışmalar yaptığını anlattı ve bu evrakların sunumunu gerçekleştirdi.

 

 

“Son yılların en önemli projesi”

 

Şu anda hızla devam eden OSB’nin Ticaret ve Sanayi alanında ilçemizin son yıllara damgasını vuracak en büyük projesi olduğunu; ancak bu tarzda büyük projeleri arttırmak ve ilçemizi büyütmek için her öneriye de açık olduklarını belirtti.

 

İHTİYAR konuşmasında sürecin basında ve sosyal medyada farklı yönlere çekilmeye çalışılmasını doğru bulmadığını belirtirken, boş polemiklere gerek yok. O katıldı, bu katılmadı veya destek vermedi gibi paylaşımların sürece de Uzunköprümüze de faydası olmaz. Biz işimizin başındayız ve süreci gayet iyi yönetiyoruz. Takıldığımız ve bizim çözemeyeceğimiz bir durum olursa bunu da paylaşır ve gerekli desteği isteriz. Bu anlamda birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğine eminim.

 

“Proje Bakanlık onayından çıktı”

İHTİYAR Uzunköprülülere yer seçimi yapılan alanın “Edirne Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi” planlarında “OSB Alanı” olarak işaretlenmesinin ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesine yönelik bakanlık onayının çıktığı müjdesini verdi.

 

Altyapı çalışmalarının ne zaman başlayacağına dair tarih vermenin çok doğru olmadığını belirten İHTİYAR, Çevre Düzeni Planına işlenme işinin kesinleşmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İmar paftaları hazırlığı ve onay sürecini bekledikten sonra bir tarih vermenin daha doğru olacağını belirtti.

Konuşmasında sadece Bölgenin kalkınması ve istihdamın arttırılması adına çok sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten İhtiyar, OSB’lerde uygulanmaya başlayan proje bazlı teşvikler hakkında da genel bilgiler verdikten sonra, Salih Akbulut değerlendirmelerde bulundu, bundan sonra ki süreç hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Başkan İHTİYAR, şu an için OSB çalışmalarında herhangi bir sorun olmadığını, sürecin mevcut iş planının 6 ay kadar önünde hızla devam ettiğini belirttikten sonra katılımcıların ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak toplantıya son verdi.

 

 

İHTİYAR, Slayt gösterisi yaptığı toplantıda katılımcıları OSB hakkında geniş çaplı bilgilendirdi.

 

Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

 “Edirne İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 10/03/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E16-b2 paftasıplan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-a1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 14.02.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, lejantplan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 17.05.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d3 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 15.09.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G17-a2 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 22.11.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TARAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI

 

EDİRNE İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

 

Plan değişikliğine konu alan Edirne İline 74 km, Uzunköprü İlçesine 10 km uzaklıkta olup, Edirne-Çanakkale Yolunun solunda Kavacık köy merkezinin doğusunda yer almaktadır. İstanbul-Edirne demiryoluna 12 km, Tekirdağ Limanına 100 km, İpsala Sınır Kapısına 68 km ve Kapıkule Sınır Kapısına 88 km mesafededir.

 

Söz konusu alanda çeşitli sektörlerin uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte, ulaşım, altyapısı, gerekli teknik ve sosyal yapılarının ortak alanda çözümlendiği, bölgedeki ortak

ihtiyaçların bir alanda toplandığı organize edildiği bir kapsamda yürütülmesi için karma organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle söz konusu alanda "Organize Sanayi Bölgesi" yapılmak istenmektedir.

 

MÜLKİYET DURUMU

Plan değişikliğine konu alan tapuda Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Kavacık Köyü, Ardıç Bayırı Mevkii 115 Ada 238 Parsel ve 118 Ada 175 Parselde kayıtlıdır. 115 ada, 238 parsel ve 118 ada 175 parsellerde sırası ile 439.850,00 m² ve 275.700,00 m² olmak üzere

Toplamda 715.550,00 m² (yaklaşık 71,5 Ha) yüzölçümündedir. Parseller, Maliye Hazine'sim mülkiyetindedir.

 

MEVCUT DURUM

Fiziksel Yapı III. A. Jeolojik Durum:

 

Planlama alanı genel olarak % 0-5 arasında eğime sahiptir. Parsele ait eğim haritası eklerde verilmiştir. İnceleme alanı doğu sınırının bir bölümünden Bağlık Dere geçmektedir. İnceleme  alanının da bulunduğu Aliçopehlivan Köyü ve çevresi Ergene Formasyonu (Te) içerisinde kalmaktadır.

 

 

Hazırlanan Jeolojik etüt raporunda İnceleme alanında yapılacak tesisler için Zemin Grubu C, Yerel Zemin sınıflaması Z3 olarak belirlenmiştir. İnceleme alanı  4. derece deprem bölgesinde kalmaktadır. Zemin Etkin yer ivmesi katsayısı  A0= 0,10 g, spekrum karakteristik peryotları TA :0.15 sn, TB :0.60 sn'dir. İnceleme alanı içerisinde yapılan taşıma gücü, oturma v.b. hesaplamalar, arazi gözlemleri, depreme olan mesafe, sıvılaşma riski ve verilerin tümünün değerlendirmesi sonucunda parselin % 0 – 20 değerleri arasında kalan eğimli alanlar Uygun Alan (UA) olarak nitelendirilmiştir. İnceleme alanını güney batısında bulunan % 20 –30 arasında eğime sahip alanlar yüksek eğim açısından  Önlemli Alan (ÖA-2) olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanınında uygun olmayan alan (UOA), Ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) bulunmamaktadır. Yüksek eğim sebebiyle Önlemli Alan (Ö.A-2) olarak tanımlanan bölgenin planlama esnasında yeşil alan vb. yapılaşma gerektirmeyen alanlara ayrılması veya ada oluşturma zorunluluğu arz etmesi durumunda bu parsellere denk gelen yüksek eğimli arazilerin yapı kullanım içerisinde kalması durumunda teraslama vb. yöntemler ile eğiminin azaltılması önerilir. Yüksek eğimli alanların topuk bölgesinden hiçbir şekilde kazı-hafriyat çalışması yapılmasına izin verilmemelidir. Bu alanda yapılması planlanacak yapı ağırlığı ve geometresi dikkate alınarak mutlaka stabilitesi analizi yapılmalıdır (25.05.2018 tarih onaylı Jeolojik Etüt Raporundan alıntı). III. B. Taşkın Sahaları, Sit Alanları, Koruma Bölgeleri: DSi XI. Bölge Müdürlüğü‘nün 22/11/2016 tarih ve 1271 sayılı ekte görüşyazısında göre herhangi bir projelerinin olmadığı ve taşkın alanda kalmadığını ekte belirtmektedir. Sulama amaçlı Kavacık Göletinin su toplama havzasında kaldığı, Kavacık Göletinin kret yüksekliğinin 453 m olduğu ve tamamen sulama amaçlı olarak kullanıldığı su kaynağı olarak kullanılmaması olarak belirtilmiştir. Ayrıca OSB inşaat ve işletmeye alınması ve sonrasında kaynaklanacak atıkların gölet rezarvuarına taşınması önlenmesi gerekmektedir (25.05.2018 tarih onaylı Jeolojik Etüt Raporundan alıntı).Yürürlükte Bulunan Planlardaki Konum Plan değişikliğine konualan, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda "Tarım Alanı",  Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan” kullanımında kalmaktadır.

 

5 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve “ Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP ile Edirne İli 1/25.000 ölçekli ÇDP” amaç, ilke ve stratejileri çerçevesinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 1/100.000 ölçekli ÇDP Plan Hükümleri’nin 2.11.3.8. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)başlığı altında“a. Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. b. Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir. c. Bu alanların yapılanma koşulları ve konumları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” plan hükümlerinin yer aldığı ve anılan hükümler kapsamında; Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin işlemlerin 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yürütülmekte olduğu göz önünde bulundurularak, Yer Seçimi Komisyonunca uygun görülen, plan değişikliği onama sınırları içerisinde kalan, Edirne Uzunköprü OSB alanının yürürlükte bulunan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP F17 nolu Plan Paftasına ve Edirne İli 1/25.000 ölçekli ÇDPF17-d2nolu Plan Paftasına  “Organize Sanayi Bölgesi” olarak işlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
YORUMLAR
Bu habere ilk yorum yapan siz olun...
YENİ YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi Zaman Gazetesi